O mnie

            Jestem logopedą z osiemnastoletnim stażem. Pracuję w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Krośnie Odrzańskim, w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Gubinie oraz prowadzę Prywatny Gabinet Logopedyczny. Wcześniej pracowałam jako nauczyciel w przedszkolu, szkole podstawowej oraz jako pedagog szkolny.
            W Poradni diagnozuję i prowadzę terapię logopedyczną dzieci do 7 roku życia.
Praca w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym to diagnoza i terapia dorosłych. W Gabinecie Logopedycznym oferta obejmuje również dzieci i młodzież w wieku szkolnym.

Jestem logopedą dyplomowanym, posiadam Certyfikat Polskiego Związku Logopedów.

Moje osiągnięcia to:

- Wystąpienie na Sesji Postępu Naukowego

- Prezentacja dorobku Poradni w Centrum Metodycznym Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego w Warszawie zakończona publikacją na stronach Centrum Metodycznego: Badania przesiewowe skuteczną profilaktyką niepowodzeń szkolnych uczniów na poziomie edukacji wczesnoszkolnej

http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=63&Itemid=1579

- Realizacja projektu i konkursu Co może mały człowiek? uwieńczonego Konferencją powiatową

- Prezentacja projektu edukacyjnego Co może mały człowiek? w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie:

http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=63&Itemid=1579

- Wystąpienie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: Problemy dziecka 6- letniego w zakresie sprawności językowej w odniesieniu do reformy systemu edukacji, z doświadczeń logopedy w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Krośnie Odrzańskim, zakończone publikacją artykułu w Zeszytach Logopedycznych pod redakcją W. Brejnaka


Doświadczenie zawodowe i umiejętności poparte są licznymi szkoleniami, najważniejsze to:

– Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa,
– Wczesna interwencja,
– Przesiewowe badania słuchu, wzroku,
mowy - SŁYSZĘ, WIDZĘ, MÓWIĘ,
– Kinezjologia edukacyjna P.Dennisona I i II st.,
– Zrządzanie placówkami oświatowymi,
– Język migowy I st.,
– Metoda Dobrego Startu,
– Ortograffiti,
– inne formy wspomagające pracę z uczniem z dysleksją rozwojową.