Szkolenia

Warsztaty: Bliżej wirtualnego świata

Babcia, Dziadek w Internecie / Rodzice w Internecie

– komputer – dobrodziejstwo czy przekleństwo
– czy mój wnuczek/ moja wnuczka jest uzależniony/a od komputera
– kontrola rodzicielska dzieci pracujących przy komputerze
– trening umiejętności dziadków/ rodziców właściwego korzystania z technologii komputerowej

Prowadzące: psycholog - Anna Daniel

logopeda - Alicja Sztandera

Czas zajęć: 2 godziny
Koszt: 50 zł/ uczestnika
Liczebność grupy: 12-15 osób
Miejsce zajęć podane będzie do wiadomości uczestników po skompletowaniu grupy, telefonicznie oraz na adres e- mail.

Warsztaty: Dla ciekawych siebie

Emisja głosu z kreowaniem wizerunku czyli

Jak Cię słyszą tak Cię widzą
– ćwiczenia oddechowe i fonacyjne wspomagające prawidłową pracę głosem
– ćwiczenia dykcyjne
– kreowanie wizerunku dojrzałej / łego kobiety/ mężczyzny

Prowadzące: psycholog - Anna Daniel

logopeda - Alicja Sztandera

Czas zajęć: 2 godziny
Koszt: 50zł/ uczestnika
Liczebność grupy: 12-15 osób
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.
Miejsce zajęć podane będzie do wiadomości uczestników po skompletowaniu grupy, telefonicznie oraz na adres e- mail.

Warsztaty dla rodziców

Rośniemy razem

cz.1 dla przyszłych rodziców
– rozwój prenatalny dziecka
– zmiany wizerunku, hormonalne,
– przygotowanie domu

cz.2 dla rodziców małego dziecka (0-3 rż)
– rozwój dziecka w 1/2/3 roku życia- ruchowy, społeczny, emocjonalny, umysłowy
– zabawy stymulujące rozwój małego dziecka

Prowadzące: psycholog - Anna Daniel

logopeda - Alicja Sztandera

Czas zajęć: 2 godziny
Koszt: 50 zł/ uczestnika
Liczebność grupy: 12-15 osób
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.
Miejsce zajęć podane będzie do wiadomości uczestników po skompletowaniu grupy, telefonicznie oraz na adres e- mail.